Krštenje

Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo zajedno s njime ukopani u smrt da kao što je Krist slavom Očevom bio uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. (Rim 6, 3-4)

Krštenjem – prvim sakramentom – osoba započinje novi život u Kristu. Novo Božje dijete Bog ispunja posvetnom milošću, po kojoj u njemu prebiva. Krštenjem se opraštaju istočni grijeh te svi dotadašnji osobni grijesi. Krštenik prima i dar Duha Svetoga, čiju će puninu primiti u sakramentu potvrde. Novi kršćanin postaje i dio Kristovoga Tijela – Crkve, Božjega naroda.

I djeca i odrasli nakon krštenja trebaju nastaviti rast prema zreloj osobnoj vjeri jer je krštenje tek početak života u Kristu.

KRŠTENJE DJETETA

Budući da se djeca rađaju s ljudskom naravi palom i okaljanom istočnim grijehom, to su i oni potrebni novoga rođenja u krštenju da budu oslobođeni vlasti tame i preneseni u Kraljevstvo slobode sinova Božjih, kamo su pozvani svi ljudi. Milost spasenja kao čist dar posve se osobito očituje u krštenju djece. Prema tome Crkva i roditelji lišili bi dijete neprocjenjive milosti da postane dijete Božje kada mu ne bi podijelili krštenje nedugo poslije rođenja. (KKC 1250)

Prije krštenja roditelji će:

  • najmanje mjesec dana unaprijed vlastitom župniku izraziti želju da dijete primi sakrament krštenja;
  • proći pouku o milosti i obredu krštenja;
  • kumovi i roditelji koji nemaju zapreke pozvani su pristupiti ispovijedi.

Potrebni dokumenti i drugo:

  • Izvadak iz matice rođenih za dijete
  • Izvadak iz matice vjenčanih za roditelje
  • Posvjedočenje za kuma/u
  • pismena suglasnost župnika, ako roditelji stanuju u drugoj Župi
  • krsna svijeća (na dan krštenja)
  • krsna haljinica (na dan krštenja) 

KRŠTENJE ODRASLIH

Odrasle koji se pripremaju za krštenje nazivamo katekumenima. Oni kroz pripremu očituju vjeru u osnovne vjerske istine i želju za krštenjem. Priprava - katekumenat - počinje u listopadu, a završava o Uskrsu.

KUM ILI KUMA KOD KRŠTENJA

Krsni kumovi jamci su u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno. Kumstvo je služba u ime Crkve. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Prema odredbi Crkve, kumovi mogu biti katolici koji su navršili 16. godinu života i primili sakramente euharistije i potvrde te, ako su u braku, da su crkveno vjenčani i žive uzornim kršćanskim životom. Majka ili otac ne mogu biti kumovi djeteta.

DANAS U ŽUPI

misa
17:30 vrijeme za osobnu molitvu - obavezna REZERVACIJA TERMINA (ograničen broj osoba)
Pastoralni centar, Z. Rogoza 1

ŽUPNI OGLASI | LISTIĆ

br. 439 | god. 11. | 05.04.2020.

listic

ŽUPNI URED

Župni ured nije otvoren.