DEVETNICA DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA

22. svibnja 2021.

"Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti ..." (1 Tim 2, 1-2)

Finale je lokalnih izbora i izborne kampanje - uskoro dobivamo "novu vlast" u Zagrebu, tko god da pobijedi... Kao Crkva, mi činimo ono što smo pozvani činiti - krećemo s DUHOVSKOM MOLITVENOM KAMPANJOM na ove teme, i molimo:

  • za završetak izborne kampanje prožet duhom istinoljubivosti i poštovanja među kandidatima
  • za veće uključivanje građana, ponajprije izlaskom na izbore
  • za budućeg gradonačelnika, da Duh Sveti u njemu oživi darove koje mu je u sakramentu krizme darovao, a na dobrobit svih građana i na veću slavu Božju
  • za novu vlast, da upravlja gradom šireći plodove Duha Svetoga
  • za izravno uključene u odluke o "našoj potrebi", da se u ovome mandatu razriješi zavrzlama oko izgradnje naše župne crkve

Počeli smo ove subote, a završavamo U NEDJELJU, na dan izbora. Tekst devetnice možete pratiti ovdje, na župnoj stranici, ili na Facebook-stranici Župe. Dođi, Duše Presveti!

1. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

MUDROST

📖 „Jer mudrost je vrednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom. (...) Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.” (Izr 8, 11, Mudr 7, 8)

💭 “S dubokim pogledom koji duši daje ovaj dar, kršćanin koji izbliza slijedi Gospodina nastalu stvarnost promatra “višim” pogledom jer sudjeluje na neki način u gledanju koje Bog ima u samome sebi o svemu stvorenome. Sve to prosuđuje s jasnoćom ovoga dara.” (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Bože, tvoj je Sin prije Uzašašća na nebo obećao apostolima Duha Svetoga. Kao što su oni primili mnogovrsnu nebesku mudrost, tako i nama udijeli darove svoga Duha. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva – subota 6. vazmenog tjedna)

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju i daj mi dar mudrosti da sa slašću razmatram Božje istine i da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

2. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

RAZUM

📖 “Mojsije oslovi Gospodina: "Vidi, ti si meni rekao: `Povedi ovaj narod`, ali mi nisi objavio koga ćeš sa mnom poslati. Još si mi rekao: `Znam te po imenu, i ti uživaš moju blagonaklonost.` Stoga, ako uživam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uživam tvoju blagonaklonost.” (Izl 33, 12-13)

💭 “Dar razuma daje duši da s lakoćom sudjeluje u Božjem pogledu koji sve proniče i potiče nas da duboko štujemo Božju veličinu, da mu uzvratimo sinovskom ljubavlju, da primjereno prosuđujemo o stvorenim stvarima. (…) Dar razuma vodi promatranju Boga usred svakodnevnih dužnosti, ugodnih i žalosnih događaja u životu čovjeka. (…) Ne radi se o izuzetnoj nadnaravnoj pomoći koja se dodjeljuje samo iznimnim osobama, nego svima koji žele biti vjerni Gospodinu tamo gdje jesu, posvećujući svoje radosti i žalosti, svoj rad i odmor.” (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Gospodine, nek nam prosvijetli srce Duh koji od tebe izlazi i po obećanju tvoga Sina uvede nas u svu istinu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva Zavjetne mise o Duhu Svetom)

(Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju …) Daj mi dar razuma da što dublje zaronim duhom svojim u otajstvo svete vjere, koliko je to u ovozemaljskom vremenu moguće. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

3. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

SAVJET

📖 „Učit ću te, put ti kazat` kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.” (Ps 32, 8)

💭 “Duh Sveti putem dara savjeta usavršava djela krjeposti razboritosti, što se odnosi na sredstva koja se moraju koristiti u svakoj situaciji. Često moramo donositi odluke; jednom u važnim stvarima, drugi put za stvari od male važnosti. U svima njima, na određen način, imamo obvezu svoje svetosti. Bog daje dar savjeta dušama poslušnim Duhu Svetome da bi one pošteno i brzo odlučile. To je poput božanskoga nagona u pronalaženju puta koji najviše odgovara Božjoj slavi. Kao što razboritost obuhvaća čitavo područje našega djelovanja, Duh Sveti, putem dara savjeta, trajno je svjetlo i načelo naših djelovanja. Duh Sveti Tješitelj nadahnjuje izbor sredstava kako bismo provodili do kraja Božju volju u svim našim poslovima.“ (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Bože, ti si prosvjetljenjem Duha Svetoga poučio srca vjernika. Daj da u tom Duhu spoznamo što je pravo i vazda uživamo njegovu prisutnost i utjehu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva Zavjetne mise o Duhu Svetom)

(Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju …) Daj mi dar savjeta da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je više na slavu Božju i na naše spasenje. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

4. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

JAKOST

📖 „Sve mogu u Onome koji me jača!“ (Fil 4, 13)

💭 „Duša, ganuta ovim darom, ne pouzdaje se u vlastite snage, jer nitko više od nje, ako je ponizan, nije svjestan njezine vlastite slabosti i nesposobnosti da izvede do kraja svoj zadatak posvećenja kao i plan za koji ju je Gospodin predodredio u svome životu, ali na poseban način u najtežim trenutcima čuje kako joj Gospodin govori: „Ja ću biti s tobom.“ (…) Prepustimo li Tješitelju svoj život, naša sigurnost neće imati granica. (…) Duh jakosti donosi našoj duši obnovljenu snagu pred zaprjekama, unutarnjim i vanjskim, da vršimo krjeposti u svojoj sredini i u svojim poslovima. (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Bože, tvoj nas Duh vodi, tvoja zaštita brani. Usliši nam prošnje, da darovi tvoga Duha ojače našu vjeru. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva Zavjetne mise o Duhu Svetom)

(Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju …) Daj mi dar jakosti da osobitom odlučnošću svladam sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

5. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

ZNANJE

📖 „Ako ih je i zadivila njihova sila i snaga, morali su iz toga zaključiti koliko je tek silniji njihov stvoritelj. Jer prema veličini i ljepoti stvorova možemo, po sličnosti, razmišljati o njihovu Tvorcu.” (Mudr 13, 4-5)

💭 „Pomoću ovoga dara kršćanin opaža i razumije s potpunom jasnoćom 'da sve što je stvoreno – kretanje zemlje i zvijezda, pravedno čovjekovo zalaganje i napredak kroz povijest – dolazi od Boga i na njega upućuje.' (…) Pomoću dara znanja kršćanin poslušan Duhu Svetome zna raspoznati jasno ono što ga dovodi do Boga i ono što ga odvaja od njega. I to u umjetnosti, u svojoj sredini, u modi, ideologiji… (…) Kršćaninu koji se mora posvetiti usred svijeta osobito je potreban ovaj dar kako bi Bogu usmjerio zemaljske djelatnosti preobražavajući ih u sredstvo posvećenja i apostolata.“ (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Bože, tebi su otvorene sve misli i poznate sve nakane, za te nema tajne. Ulij nam u srce Duha Svetoga i očisti naše misli da te savršeno ljubimo i dostojno hvalimo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva Zavjetne mise o Duhu Svetom)

(Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju …) Daj mi dar znanja da pravo spoznam što i kako treba vjerovati i da ne bih zastranio u duhovnom životu. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

6. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

POBOŽNOST

📖 „On im reče: "Kad molite, govorite: `Oče! …” (Lk 11, 2)

💭 „Ovaj dar Duha Svetoga daje da se dužnosti pravde i djelatna ljubav brzo i lako ostvaruju. Pomaže nam da druge ljude, s kojima zajedno živimo i svakodnevno susrećemo, vidimo kao djecu Božju, stvorenja koja imaju beskrajnu vrijednost jer ih Bog ljubi beskrajnom ljubavi i otkupljuje ih krvlju svojega Sina prolivenom na križu. Dar pobožnosti potiče nas da se s velikim poštovanjem ophodimo prema onima koji nas okružuju, da se sažalimo njihovim nevoljama i nastojimo ih riješiti.“ (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Svemogući i milosrdni Bože, nek siđe na nas Duh Sveti, nastani se u nama i učini nas hramom tvoje slave. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva – utorak 7. vazmenog tjedna)

(Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju …) Daj mi dar pobožnosti da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječem. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

7. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

STRAH BOŽJI

📖 “Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.” (Mt 10, 28)

💭 „Dar straha nalazi se u korijenu poniznosti, budući da duši daje svijest o njezinoj slabosti i potrebi da duša zadrži volju u vjernoj ljubavi punoj pokornosti beskrajnom Božjem Veličanstvu, stavljajući nas uvijek na naše mjesto, ne želeći zauzeti Božje mjesto, bez prihvaćanja časti koje su za slavu Božju. Jedan od pokazatelja taštine je nepoznavanje straha Božjeg.“ (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Gospodine, nek nas tvoj Duh snažno pronikne svojim darovima. Nek nam dade novo srce, tebi milo i savršeno skladno s tvojom voljom. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva – četvrtak 7. vazmenog tjedna)

(Duše Sveti, Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju …) Daj mi dar straha Božjega da se čuvam grijeha bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu. Amen. (iz Molitve bl. Alojzija Stepinca za 7 darova Duha Svetoga)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

8. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

DUH SVETI I MARIJA

📖 „Pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.“ (DJ 1, 13-14)

💭 „Duh Sveti ne prestaje djelovati na Crkvu, čineći da posvuda niču nove želje za svetosti, nova djeca, istodobno bolja djeca Božja, koja u Isusu Kristu imaju savršen Uzor, jer je 'prvorođenac mnoge braće'. Naša Gospa, djelatno surađujući s Duhom Svetim u dušama, vrši svoje majčinstvo nad svojom djecom.“ (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Nek siđe na nas, molimo, Gospodine, sila Svetoga Duha: da tvoju volju vjerno prihvatimo i svetim životom izvršimo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva – ponedjeljak 7. vazmenog tjedna)

Molimo preko Marije Bogorodice za one koji su u vlasti. Neka imadu vazda na umu onu sv. Pisma: Sud vanredno strog onima, koji su na čelu (Mudr 6, 6). Neka ih misao na strogi sud Božji ravna tako, da svima u zemlji dijele jednako pravdu, koja izgleda da je nestala već sa lica zemlje (…) Amen. (iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca na hodočašću grada Zagreba u Mariju Bistricu, 12. srpnja 1936.)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

9. dan DEVETNICE DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA 🔥

PLODOVI DUHA SVETOGA

📖 “Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.” (Iv 15, 8)
“Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.” (Gal 5, 22-23)

💭 „Dobrota o kojoj nam govori apostol trajna je raspoloživost volje koja nas navodi da tražimo svaku vrstu dobra za druge, bez ikakve razlike: prijatelje i neprijatelje, rodbinu i nepoznate, susjede i one koji su daleko. (…) Nije dovoljno tražiti dobro za druge u teoriji. Prava ljubav jest djelotvorna ljubav koja se provodi djelima. 'Ljubav je dobrostiva', naviješta sveti Pavao. Uslužnost je upravo ta spremnost srca koja nas navodi da drugima činimo dobro. Ovaj plod očituje se u mnoštvu djela milosrđa, tjelesnih i duhovnih, koje kršćani ostvaruju u čitavome svijetu bez pomaganja jednih na štetu drugih. U našem životu ona se pokazuje u tisućama detalja služenja kojim nastojimo iznova služiti onima s kojima smo svakodnevno povezani.“ (Francisco Fernández-Carvajal)

🙏 Oče naš…

Bože, ti posvećuješ svoju Crkvu u svim zemljama i narodima. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve, to i danas izvrši u srcima svojih vjernika. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva Zavjetne mise o Duhu Svetom)

Rad za Boga naša je najveća čast, rad za Boga naša je prva dužnost! Naša najveća ambicija mora biti da u svemu postanemo slični Kristu, da možemo i smijemo nastaviti djelo Kristovo. Mi smo u službi evanđelja. Tamo gdje službenici evanđelja spavaju, tamo neprijatelj brzo zasije kukolj lažnih nauka koje duše strovaljuju u propast. (iz propovijedi bl. Alojzija Stepinca zagrebačkim katehetama, 7. prosinca 1941.)

Majko Božja od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas.
Sveti Josipe, zaštitniče hrvatske domovine, moli za nas.
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas.

 

Kratki isječci iz razmatranja preuzeti su iz knjige
Razgovarati s Bogom – svezak III.,
Francisco Fernández-Carvajal

DEVETNICA DUHU SVETOMU ZA BUDUĆEG GRADONAČELNIKA

TAGOVI: molitva

DANAS U ŽUPI

18:30 večernja misa
Pastoralni centar, Z. Rogoza 1
20:30 zajednica mladih
Pastoralni centar, Z. Rogoza 1

RASPORED MISA I POBOŽNOSTI

Nedjeljom - u školi:
09:00 župna misa
11:00 obiteljska misa
18:30 misa s mladima
Radnim danom
(osim ponedjeljka)
- u Pastoralnom centru:
18:00 krunica
18:00 prilika za ispovijed
18:30 misa
Subotom
- u Pastoralnom centru:
07:30 misa
Euharistijsko klanjanje: četvrtkom od 19 do 19,30 sati, petkom cjelonoćno.
Ispovijed: pola sata prije mise.

ŽUPNI OGLASI | LISTIĆ

br. 620 | god. 14. |24.9.2023

listic

Župni ured otvoren je od utorka do petka od 17 do 18 sati.