Priprava za Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji - Ispit savjesti

14. rujna 2018.

Ispit savjesti za majke (PDF dokument).

SMJERNICE. Putem ispita savjesti raste i usavršava se moja ljubav prema Bogu, svojim bližnjima i meni samoj. Ona me potiče na promjenu osobnosti, na rast i hod u vjeri. Usavršava me u mojemu poniznom služenju, u mojoj upornosti oko dobra svoje obitelji, u društvu, u Crkvi. Ispit savjesti djeluje iscjeliteljski, vodi me prema svetosti na koju sam pozvana. Svaki dan razumijem sve više i upoznajem na koje mi sve načine progovara savjest - taj Božji glas u mojoj nutrini. Vidim ga u svojem unutarnjem nemiru i neskladu, katkad u suprugovoj šutnji, u dječjoj suzi i zbunjenosti... Svakodnevni susret sa svojom savješću pokazuje mi koje sam sve milosti primila, koliko ljubavi i dobrote putem svojih dragih i bližnjih, ali i jednako tako koliko sam ljubavi i dobrote uskratila jer ih nisam pružila, a mogla sam... Savjest živi u meni i uvodi me u svijest da sam odgovorna surađivati s Bogom, da mije povjeren život djeteta Božjega, da živim život u punini ljubavi i slobode u skladu lijepe misli sv. Augustina: Ljubi i radi što hoćeš!

U ispitu savjesti molim Duha Svetoga da me vodi i pomogne mi otkriti istinu o meni samoj kao ženi i majki. Stavljam svoj život, svoje postupke pred Božje lice, pred Božju riječ, da prepoznam i priznam svoje slabosti i grijehe, te prihvatim Božju ljubav i Božje milosrđe...

I. Bog i bližnji

Sv. Franjo je često molio: Tko si ti, Gospodine, a tko sam ja, Gospodine, crvić...? Isusova zapovijed ljubavi prema Bogu, bližnjemu i samomu sebi propituje me ono najvažnije:

 • Tko si ti za mene, Gospodine?

 • Prihvaćam li istinu vjere da si ti moj jedini spasitelj i otkupitelj?

 • Tražim li u nekim prolaznim i praznovjernim stavovima, društvenim trendovima, svoju sigurnost, sreću i uspjeh?

 • Ljubav je temelj svega života. Ljubim li te, Gospodine, jer si ti mene prvi ljubio?

 • Ljubim li te više od svega, znajući da ljubav prema Tebi nije »konkurencija«, da ona ne osiromašuje moju ljubav prema suprugu i djeci?

 • Imam li hrabrosti i snage svjedočiti svojim riječima, svojim djelima da vjerujem u Tebe, u »zgodno i nezgodno vrijeme«? Je li mi važnije što drugi misle o meni, a manje važno što ti misliš, Gospodine?

 • Priznajem li te svojim Bogom ili te zatajim zbog straha da mi se drugi ne rugaju, da me ne smatraju konzervativnom, nepoučenom...?

 • Znam li drugima posvjedočiti svoju vjeru i »obrazložiti razlog nade koja je u meni«?

 • Znam li biti Marta do tvojih nogu, slušati te, razgovarati s tobom u molitvi? Imam li vremena za susret s tobom kod euharistijskog stola svake nedjelje?

 • Ako imam djecu, idu li i ona redovito na svetu misu kako bi rasla »u mudrosti, dobi i milosti pred tobom i ljudima«?

 • Rekao si da »što god učinimo jednom od najmanjih, tebi učinismo...« Ima li u mojemu srcu milosrđa i konkretne ljubavi za ljude u potrebi i siromaštvu? Jesam li u tome primjer dobrote i darežljivosti svojoj obitelji i bližnjima?

 • Ohrabrujem li i podupirem li svojega supruga i članove obitelji u zajedništvu, te da rastemo i živimo u Božjoj ljubavi?

II. Moj brak

Sveti Pavao u Poslanici Rimljanima donosi odlike bračne i obiteljske ljubavi: Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.

 • Nastojim li iskreno da moja ljubav sve više raste i postaje sve sličnija ljubavi o kojoj govori sveti Pavao?

 • U kojim sam područjima još posebno slaba?

 • Mogu li danas, jednako kao i na dan svojega vjenčanja, izreći suprugu svoje da?

 • Poštuj em li supruga, nj egove stavove, različitost mišlj enj a?

 • Dogovaramo li se oko bitnih događaja i odluka za dobro našeg braka i obitelji? Donosimo li zajednički važne odluke?

 • Poštujem li rad i brigu supruga za obitelj? Jesu li prevelika moja očekivanja? Jesu li ona usmjerena na bitno za skladan i kršćanski život?

 • Planem li i naljutim li se brzo?

 • Mogu li priznati kad pogriješim i zamoliti supruga za oproštenje?

 • Prihvaćam li i poštujem članove suprugove obitelji, znajući da su oni vjenčanjem s njim postali i dio moje obitelji?

 • Ako u nekim situacijama dođe do poteškoća i nerazumijevanja u našem bračnom životu, jesam li spremna potražiti stručnu pomoć i truditi se pronaći rješenje, te vjerovati da »ljubav nikad ne prestaje«.

III. Moja djeca

Čudo Božje i bračne ljubavi jest novi život, blagoslov koji supružnici primaju otvarajući se daru života.

 • Jesam li s radošću i otvorenošću primila taj Božji dar - dijete, onako kako je to Bog htio?

 • Trudim li se odgajati djecu u skladu s kršćanskom vjerom, u istinskim vrednotama, bez opterećenja i kompleksa »prema modernim stavovima liberalnog mišljenja« koji se nameću?

 • Je li mi dobro moje djece na prvom mjestu, trudim li se biti dovoljno vremena u svakom danu sa svojom djecom za njihove potrebe?

 • Učim li svoju djecu odgovornostima i obvezama u obiteljskom i društvenom životu?

 • Odnosim li se prema svakom svojem djetetu pravedno, s ljubavlju i poštovanjem?

 • Jesam li katkad bila gruba, nepravedna prema njima? Izgovaram li katkad grube i uvredljive riječi? Naglašavam li i ismijavam li neke njihove mane i nedostatke?

 • Pokazujem li im ljubav i razumijevanje i kada pogriješe, te nastojim li im pomoći da krenu pravim putom, ih ih ostavljam da se »sami snalaze«?

 • Jesam li ih katkad fizički kažnjavala?

 • Brinem li se dovoljno za fizičko i emocionalno zdravlje svojega djeteta? Znam li poslušati savjet stručnih osoba? Poštujem li mišljenje i savjet učitelja, ako je mojem djetetu potrebna pomoć?

 • Ostavljam li dovoljno prostora i slobode djeci da, kada odrastu, krenu slobodno živjeti svoj život, njegujući mudru izreku »biti dovoljno blizu, a opet dovoljno daleko«?

IV. Zaštita života

Čovjeku je urođeno da ide ususret životu, da bude njegov »poslužitelj«. Žena je prenositeljica toga dara života po Božjem stvarateljskom planu. A svaki život ostvaruje svoj smisao i svoju svrhu ljubeći, ljubeći život - svoj, onih koji su mu darovani, svojih bližnjih. I u tome želim danas napredovati u milosti i prihvatiti Božje oproštenje.

 • Prihvaćam li samu sebe, onakvu kakva jesam u svojem fizičkom izgledu, svojim darovima i nedostatcima?

 • Želim li biti kao netko drugi i ugrožavam li time svoje zdravlje?

 • Trudim li se svojom blagošću, ali i odlučnim stavovima, zaštiti svakoga člana obitelji, posebice ako bi bio ugrožen od fizičkog i emocionalnog zlostavljanja?

 • Živim li spolnost u skladu s naukom Crkve?

 • Ako u braku nisam ostvarila majčinstvo, nastojim li u zajedničkom dogovoru sa suprugom pronaći način da naš bračni život ima puninu i na drugi način (posvojenjem djeteta, udomiteljskom ljubavlju i brigom, duhovnim majčinstvom...)?

 • Je li moj život oslonjen na sklad između rada, molitve i odmora?

 • Vodim li potrebnu brigu o svojem fizičkom, duševnom i duhovnom zdravlju?

 • Oslanjam li se na pomoć stručnih osoba kada se pojave poteškoće?

 • Dopuštam li da mi u životnim poteškoćama pomažu moji bližnji?

V. Dom i svijet

Sveti papa Ivan Pavao II. u Pismu ženama iz 1995. godine izrekao je višestruku zahvalu ženama u njihovim različitim ulogama, nadajući se novim i divnim očitovanjima ženskog »genija« u Crkvi i društvu u trećem tisućljeću. Dajući svoj vrijedan društveni doprinos u svijetu, žena i majka trudi se istodobno brinuti o skladu u svojem obiteljskom domu. Dom je posebno posvećeno mjesto obitelji, njemu se vraćamo srcem i mislima, bez obzira koliko on skroman bio. I što smo stariji, sve više razumijemo da su nam dani djetinjstva u obiteljskom domu bili odlučujući za odrastanje i kasniji život. Tim više uočavamo veliku odgovornost žene, majke za toplinu i nježnost obiteljskoga doma, za sklad i povjerenje, za trenutke radosti i zahvalnosti, nade i sigurnosti. I zato danas ispitujem svoju savjest:

 • Trudim li se da moj suprug s radošću dolazi kući i da se u mojoj nazočnosti dobro osjeća?

 • Trudim li se dovoljno da naš dom bude mjesto razgovora i povjerenja, molitve i slavlja, zajedničkih aktivnosti i igre, da bude otvoren za naše prijatelje i prijatelje naše djece?

 • Jesu li mi stvari katkad važnije od osoba, od članova obitelji?

 • Jesam li jamac sklada u svome domu i na svome radnom mjestu? Činim li svoj dom mjestom u kojem se svi članovi osjećaju sretno i ispunjeno?

 • Ugrožavam li sigurnost svoje obitelji prekomjernim i nerazboritim trošenjem, robujući modnim trendovima ili kultu zdravlja i ljepote?

 • Jesam li bila zavidna drugima na njihovu imetku, sposobnostima, dobrom izgledu, uspjehu, mužu ili čemu drugome? Je li mi moja karijera postala božanstvo?

 • Poštujem li tuđu imovinu? Jesam li ukrala ili ukradeno prihvatila? Jesam li prevarila druge? Vraćam li posuđeno?

 • Potičem li kulturu davanja u obitelji, podučavajući djecu da ne odvraćaju pogled od siromašnih i potrebitih?

 • Prihvaćam li uvijek iznova obveze za »opće dobro« ili pretjerujem u »konzumaciji« vjerskih i duhovnih sadržaja, zanemarujući i zakidajući time supruga i djecu?

VI. Ljubav i odgovornost

Odgovornost je sastavnica ljubavi. Svako iskrivljavanje pojma ljubavi, »navijanje« za slobodu i pravo na ljubav, ako to nije u skladu s Božjim zakonom koji je vječan i nepromjenjiv za sve i za sva vremena, oduzima ljubavi njezinu moć.

Već spomenuti Hvalospjev ili Himan ljubavi može se podijeliti na tri temeljna dijela: 1) Ljubav koja trpi, 2) Ljubav koja se raduje i 3) Ljubav koja štiti. Na tome tragu propitujem se:

 • Radujem li se svojem bračnom zajedništvu u darivanju ljubavi svojem suprugu?

 • Činim li to u skladu s naukom Katoličke Crkve?

 • Živim li ozbiljno i vjerno obećanje dano u sakramentu ženidbe »ljubit ću te i poštivati u sve dane života svoga«?

 • Razvijam li i njegujem svoju spolnost, svoju ženstvenost u skladu sa svojom savješću?

 • Jesam li srcem i životom, riječima i stavovima, vjerna supruga, žena i majka?

 • Pazim li na svoje riječi da njima ne omalovažavam ono najsvetije u drugima i sebi samoj?

 • Ako sam prisiljena živjeti odvojenim bračnim životom, prihvaćam li to kao ljubav u trpljenju?

VII. Iskrenost

Isus je rekao: Ja sam Put, Istina i Život. Nema čovjeka koji ne bi želio biti sretan, ostvariti svoj život u punini. S vremenom naučimo da je to nemoguće ostvariti na tuđoj nevolji ili nesreći. Najbolje je slijediti Isusove riječi. On je Put! On je Istina koja nas uvodi u sretan i blagoslovljen Život. Danas te, Isuse, molim da me povedeš tim putem.

 • Ja kao osoba, kao dragocjeno dijete Božje, ja kao žena, oslanjam li se na istinu u svagdašnjem životu?

 • Usuđujem li se u javnom životu stati na stranu istine, ili štitim samo svoje interese?

 • Na mojemu radnom mjestu ima li mjesta za evanđeosku istinu, ili se priklanjam masi bez obzira na savjest?

 • Znam li čuvati tajne koje su dio moje obitelji i koje su mi povjerene da ih čuvam i ne povrijedim nekoga prepričavajući ih?

 • Čuvam li se od ispraznog ogovaranja ili govora o drugima?

 • Tražim li uvijek način da u ljubavi iskažem istinu koja bi mogla nekoga povrijediti?

 • Nastojim li u dogovoru sa suprugom ne poticati djecu da se izvlače govorenjem neistine kada nešto nisu učinila ili su pogriješila?

 • Ako su u obitelji svađe i nategnuti odnosi, iskorištavam li djecu da budu na mojoj strani, nagovarajući ih na zlo i mržnju prema nekom članu obitelji?

OPROŠTENJE

Ove smjernice predstavljaju pomoć ženama i majkama da sve više postaju onakve kakve ih Bog poziva da budu, pripremajući ih za primanje izvanrednih milosti po sakramentu ispovijedi. Bez obzira na to koliko su brojne ljudske slabosti i grijesi, Isus svakoga strpljivo čeka, u osobi svećenika, spreman dati svoje oproštenje, ohrabrenje i osnaženje. Kako je divno čuti riječi: »Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru.«

Molitva majke

Dobri Oče, slavim te i zahvaljujem ti što si me u svojoj neizmjernoj ljubavi stvorio kao ženu. Hvala ti na tvome naumu da stvoriš muško i žensko, da njih dvoje budu jedno kako bi odražavali ljubav Presvetoga Trojstva.

Hvala ti na sakramentu ženidbe u kojem pronalazim snagu. Hvala ti na suprugu s kojim sam pred tobom sklopila savez ljubavi i na koga se mogu osloniti.

Hvala ti na daru biološke i duhovne plodnosti. Hvala na daru očinstva i majčinstva po kojem rađajući nove živote na zemlji, rađamo nove duše za vječnost. Tebi, vječni Oče, izvoru hrabrosti i pouzdanja za otvorenost životu, zahvaljujem na daru života djece koju si mi povjerio na čuvanje i odgoj. Ispuni me svojom nježnošću i pomozi mi da u suprugu i djeci prepoznajem tebe. Daj da sve što činim za njih činim iz ljubavi prema tebi.

Ti najbolje poznaješ moju nutrinu i moje ranjenosti. Po Kristovim svetim ranama ozdravi me i osnaži da budem spremna oprostiti. Pomozi mi da svojim riječima i djelima ne ranjavam svoje bližnje. Ohrabri me da se ne zatvaram u sebe. Otvori moje majčinsko srce za potrebe drugih u Crkvi i društvu čineći tako ovaj svijet čovječnijim.

Molim te da budeš blizu svim majkama, a osobito onima u teškoćama i onima koje svoje majčinstvo žive pritisnute nametnutim bremenima.

Molim te pošalji svoga Svetoga Duha da mi pomogne rasti u krepostima i nadvladavati slabosti kako bih zajedno s članovima svoje obitelji mogla kročiti putem svetosti i naposljetku vratiti se u Tvoj očinski zagrljaj.

To te molim po zagovoru Blažene Djevice Marije i ostalih svetih žena na čijim se primjerima želim nadahnjivati. Amen.

Ispit savjesti za očeve (PDF dokument).

Smjernice za ispit savjesti očeva

Kao muž i otac zasigurno želiš biti dobar primjer, učiniti pravu stvar, štititi svoju obitelj i skrbiti za nju. Stoga, zastani na trenutak i upitaj se: Kakav sam muž i otac?

O tome je riječ u ovim smjernicama za ispit savjesti očeva - da zaviriš u svoju nutrinu i iskreno procijeniš tko si, što si učinio (ili propustio učiniti) te kako to poboljšati u budućnosti. Skloni smo uočavati pogreške drugih, a sad je vrijeme da sagledamo svoje.

Obiteljski život je zahtjevan, katolička vjera je zahtjevna, i nismo uvijek na visini zadatka. Međutim, Božje milosrđe i razumijevanje uvijek su tu. Zato trebamo redovito propitivanje svoje savjesti i sakrament svete ispovijedi.

Razmislimo o još dva pojma koja se često pogrešno shvaćaju.

Grijeh - grčka riječ hamartia koja se koristi u Novom zavjetu znači »promašiti metu«, što je dobar način za shvaćanje grijeha. Naime, imamo osjećaj što bi trebalo činiti, a ipak to ne činimo. Znamo da ne smijemo popustiti napasti, ali ipak popustimo (samo ovaj put, mislimo!). Ne možemo slučajno sagriješiti, ali imamo obvezu ispravno oblikovati svoju savjest.

Savjest - Postoji uvriježen stav među ljudima kako je savjest sve ono što smatraš da je u redu. Pogrešno! Ispravno oblikovana savjest jest Božji glas u tvojoj nutrini koji ti nalaže da činiš dobro, a izbjegavaš zlo. Međutim, savjest može biti iskrivljena, otupljena ili pak posve ušutkana. Svaka osoba pred Bogom ima obvezu oblikovati svoju savjest u skladu s moralnim zakonom, deset Božjih zapovijedi te naučavanjem Isusa Krista i njegove Crkve.
Sada možemo pristupiti preispitivanju savjesti i potražiti u sebi gdje smo pali i u čemu griješili.

I. Bog i bližnji

Mnogi ljudi ne idu na ispovijed i tvrde da nemaju ništa ispovjediti jer nikoga nisu ubili i nikome ništa nisu ukrali. Ali ako ozbiljno razmotriš Isusove riječi o ljubavi prema Bogu i bližnjemu, možda ćeš se prisjetiti niza situacija u kojima si »promašio metu«.

Isus je rekao: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga (Mt 22,37-39).

 • Trudim li se ljubiti Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim? Stavljam li išta ili ikoga ispred Boga?

 • Očekujem li od svoje žene i djece da zamjene Boga u mojem životu? Očekujem li od njih da budu savršeni i pruže mi sve što trebam u emocionalnom i duhovnom pogledu?

 • Molim li redovito? Odlazim li na svetu misu nedjeljom i zapovijedanim blagdanima? Mislim li na Boga tako da njegova volja određuje moje djelovanje?

 • Brinem li se o duhovnom dobru svoje obitelji? Pomažem li ili odmažem svojoj obitelji u zajedničkoj molitvi i slavljenju Boga? Što moji stavovi i primjer govore mojoj djeci o Bogu?

 • Jesam li se odrekao svoje vjere kako bih stekao poštovanje ljudi, na poslu ili u društvenim krugovima? Jesam li omalovažavao vjeru pred članovima obitelji?

 • Prepoznajem li Isusa u svojim bližnjima i odnosim li se prema njima onako kako bih želio da se oni odnose prema meni?

 • Slijedim li primjer milosrdnog Samarijanca u pristupu ljudima u potrebi? Pomažem li osobnim zalaganjem (darovanim vremenom, talentima i dr.) i materijalno svoju vjerničku i društvenu zajednicu?

II. Moj brak

Prisjeti se radosti na dan svojega vjenčanja kada si pred Bogom svojoj supruzi obećao vjemost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, te da ćeš je voljeti u sve dane života svoga. Jesi li ostao vjeran svojemu obećanju?

 • Odnosim li se prema supruzi s ljubavlju i poštovanjem? Jesam li joj se posve predao tako da njezino dobro bude moj cilj, ili joj uskraćujem dio ljubavi koji joj pripada?

 • Trudim li se izražavati ljubav supruzi tako da se ona osjeća voljeno? Uvjetujem li ljubav svojom potrebom da mi ona izražava poštovanje?

 • Slušam li uistinu pozorno suprugu kad iznosi svoje brige, želje i potrebe? Odgovaram li na njih i svojim djelima, a ne samo riječima?

 • Uključujem li suprugu u donošenje važnih odluka, uvažavajući je kao istinskoga životnog suputnika?

 • Ako primijetim da se supruga i ja udaljavamo jedno od drugoga, poduzimam li korake da to ispravim? Započinjem li s njom razgovor o konkretnim teškoćama?

 • Vrednujem li primjereno rad svoje supruge u kući i izvan nje? Sudjelujem li u kućanskim poslovima?

III. Moja djeca

Djeca su veliki blagoslov koji mužu i ženi pridaje nov identitet, jer po njima postaju otac i majka. S druge strane, djeca mogu biti velik izazov tvome strpljenju, očekivanjima, slabostima i pogreškama.

 • Odnosim li se prema djeci kao prema Božjim darovima ili svojemu vlasništvu koje trebam oblikovati?

 • Dajem li dobar primjer svojoj djeci?

 • Imam li vremena za djecu? Skrbim li za njih kao za vlastito tijelo?

 • Dopuštam li djeci da se slobodno razvijaju onakvima kakvim ih je Bog stvorio, s njihovom jedinstvenom osobnošću, oblikujući pritom njihovu savjest prema smjernicama Crkve?

 • Pomažem li djeci na putu sazrijevanja tako da ih odgajam u stezi ili izbjegavam tešku zadaću uvođenja discipline u njihove živote?

 • Imam li miljenike među djecom?Zanemarujem li zbog toga ostale?

 • Činim li fizičko, emocionalno ili mentalno nasilje nad djecom? Prepoznajem li i pohvaljujem li u svojoj djeci sve ono dobro ili samo tražim ono loše, neprestano ih kritizirajući pa čak i ismijavajući?

IV. Zaštita života

Život je velik Božji dar. Svaka je osoba jedinstvena i Bog je stvara da ispuni svoje poslanje u svijetu. Štititi život u srcu je muškosti.

 • Jesam li ikoga namjerno povrijedio?

 • Jesam li zloporabio alkohol ili drogu? Je li zbog toga trpjela moja obitelj?

 • Jesam li ikome dopustio da zlostavlja moju djecu?Jesam li dopuštao djeci da zlostavljaju svoju majku ili jedni druge, bilo fizički bilo na druge načine?

 • Jesam li ohrabrivao i poticao suprugu ili kćer da naprave pobačaj ili sam im, bez protivljenja, dopustio da to učine?

 • Brinem li se o svojemu zdravlju? Jesam li pokušao samoubojstvo ili o tome ozbiljno razmišljao?

 • Jesam li ugrožavao život ili sigurnost supruge i djece?

 • Upravljam li vozilom nepažljivo i neodgovorno, ugrožavajući sigurnost suputnika i ostalih sudionika u prometu?

V. Posao i svijet

Identitet muškarca povezan je s poslom, jer njime skrbi za sebe i svoju obitelj. No posao nije sam sebi svrha i mora ga se obavljati kreposno i časno.

 • Shvaćam li ozbiljno zadaću da skrbim za svoju obitelj?

 • Skrbim li za obitelj pošteno ili činim što nezakonito i štetno kako bih spojio kraj s krajem?

 • Poštujem li tuđu imovinu? Jesam li ukrao ili ukradeno prihvatio?

 • Jesam li prevario druge? Vraćam li posuđeno?

 • Radim li pretjerano zanemarujući obitelj ili bespotrebno ostajem dulje na poslu? Odgađam li povratak s posla kako bih izbjegao neke situacije kod kuće?

 • Ugrožavam li sigurnost obitelji kockanjem, klađenjem ili nerazboritim poslovnim pothvatima?

 • Trudim li se sa suprugom razborito uobličiti obiteljski proračun izbjegavajući materijalizam?

 • Imam li sućuti za potrebite?Prinosim li širenju kulture pomaganja? Potičem li i druge na to, a osobito članove svoje obitelji?

 • Jesam li bio zavidan drugima na njihovu imetku, sposobnostima, dobrom izgledu, uspjehu ili čemu drugom? Jesam li častohlepan?

VI. Ljubav i odgovornost

Iskušenja u području spolnosti ne moraju uvijek voditi grijehu, ali se s njima suočavamo kad-tad u životu. Tijelo i spolnost velika su dobra pa ih zato valja s dodatnim naporima čuvati u današnjem jako erotiziranom društvu.

 • Jesam li vjeran supruzi u mislima, riječima i djelima?

 • Uvažavam li spolnost supruge kao dar ili to koristim za vlastito zadovoljstvo?

 • Koristim li kontracepciju? Dopuštam li supruzi da koristi kontracepciju ili je na to prisiljavam?

 • Jesam li se sterilizirao? Jesam li dopustio supruzi da to učini ili je na to prisilio?

 • Jesam li se svjesno i namjerno prepuštao seksualnim maštarijama s bilo kim drugim osim sa svojom suprugom? Jesam li se samozadovoljavao?

 • Jesam li namjerno tražio i gledao pornografske sadržaje u tiskanom (časopisi, knjige i sl.) ili elektroničkom obliku (videosadržaji, internet i sl.)? Jesam li i djecu izložio tim sadržajima?

 • Jesam li se neprimjereno izražavao o spolnosti ili pričao neprimjerene viceve, a osobito jesam li to činio pred djecom?

 • Jesam li se, u dogovoru sa suprugom, pobrinuo da svoju djecu u prikladno vrijeme uputimo u istinski smisao ljubavi i odgovornosti prema svojemu tijelu i tijelu svojega bližnjega?

VII. Iskrenost

Ljubav je utemeljena na iskrenosti. Želimo li biti časni ljudi i dobri očevi, budimo iskreni prije svega sa sobom i s onima koje volimo. Tako čuvamo povjerenje i gradimo odnose.

 • Jesam li sebe i članove obitelji poticao na iskrenost?

 • Jesam li lagao ili poticao druge da lažu?

 • Jesam li drugima, bez ozbiljnog razloga, odavao tajne koje su mi povjerili supruga, djeca i prijatelji?

 • Jesam li kvario odnose među članovima obitelji, šireći laži ili otkrivajući pogreške drugih? Jesam li zlonamjerno govorio da djecu okrenem protiv supruge ili suprugu protiv djece?

OPROŠTENJE

Ispit savjesti ima samo jedan cilj: da ti pomogne postati otac kakav si pozvan biti i da te vodi posebnoj milosti koju je moguće pronaći samo u sakramentu ispovijedi. Bez obzira na to koliko su ozbiljni ili brojni tvoji grijesi, Isus te čeka, u osobi svećenika, s milošću oproštenja. Kako je divno čuti riječi: Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru.

Uz odobrenje Kolumbovih vitezova (Knights of Columbus) iz SAD-a, prevedeno i prilagođeno prema izvorniku Father’s Guide for Confession
u sklopu inicijative Fathers for Good.

Molitva oca

Vječni Oče, ti koji si izvor svakoga očinstva na nebu i na zemlji,
podari mi mudro očinsko srce
kako bih u Ijubavi i primjerenoj stezi,
zajedno sa suprugom,
podizao i odgajao svoju djecu.

Pomozi mi da, po uzoru na tvoje milosrđe,
budem spor na ljutnju i velikodušan u praštanju,
te tako svoje tjelesno očinstvo
svednevice bogatim Duhom koji od tebe dolazi,
osobito milosnim darom blagosti i razumijevanja.

Udijeli mi milost vjerodostojnoga svjedočenja kršćanskih kreposti,
u prvom redu vjere, nade i ljubavi,
kako bih kao muž i otac bio pouzdan oslonac
svima s kojima dijelim radosti i brige životnog hoda u Crkvi i društvu.

Po Kristu Gospodinu našemu. Arnen

Sveti Josipe, uzore očeva, zaštitniče obitelji i Hrvatske, moli za nas!

TAGOVI: NSHKO , obitelj

DANAS U ŽUPI

18:30 večernja misa
Pastoralni centar, Z. Rogoza 1
20:30 zajednica mladih
Pastoralni centar, Z. Rogoza 1

RASPORED MISA I POBOŽNOSTI

Nedjeljom - u školi:
09:00 župna misa
11:00 obiteljska misa
18:30 misa s mladima
Radnim danom
(osim ponedjeljka)
- u Pastoralnom centru:
18:00 krunica
18:00 prilika za ispovijed
18:30 misa
Subotom
- u Pastoralnom centru:
07:30 misa
Euharistijsko klanjanje: četvrtkom od 19 do 19,30 sati, petkom cjelonoćno.
Ispovijed: pola sata prije mise.

ŽUPNI OGLASI | LISTIĆ

br. 620 | god. 14. |24.9.2023

listic

Župni ured otvoren je od utorka do petka od 17 do 18 sati.