Sakramenti

Zašto Katolička Crkva?

10 RAZLOGA DA SLIJEDIŠ ISUSA KRISTA U KATOLIČKOJ CRKVI

 1. To je Crkva koju je osnovao Isus Krist

  Osnovao ju je kada je Šimuna nazvao Petrom – stijenom na kojoj će sagraditi svoju Crkvu. Pogledaj Mt 16,17-18. Svaku drugu denominaciju, zajednicu ili sektu započeo je netko (ili nekolicina ljudi), a ne Isus! Katoličku Crkvu možemo slijediti od pape Franje do Petra! Ako želiš slijediti Isusa, slijedi ga kroz Njegovu Crkvu.

 2. Euharistija

  Nema boljeg načina za jačanje osobne veze s Isusom od primanja Njega, Njegova Tijela i Krvi, Duše i Božanstva, u Euharistiji. On je Kruh Života. Mnogima je teško vjerovati u Euharistiju. Bilo je teško i Isusovim učenicima - pročitaj 6. poglavlje Ivanovog evanđelja. Bez obzira što ti mislio, sjeti se Božjih riječi: "Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi." (Iv 6,53)

 3. Sveti Otac – papa

  Što? Papa??? Apsolutno! Pazi – skoro svi kršćani (i katolici!) vjeruju da je Biblija nepogrješiva Božja Riječ nadahnuta Duhom Svetim. Pa zašto bi se itko oslanjao na ljudsko mišljenje i objašnjenje? Kada se to dogodi, rezultat je očit – više od 20 000 denominacija, zajednica i sekti – svaka s drugim objašnjenjem. S papom znamo da nam je Istina objavljena onako kako Bog želi jer je On tu vlast dao Petru (Mt 16,19). Koliko god pape bili sveti ili "ne sveti", nauk Katoličke Crkve nije se promijenio 2000 godina! (Euharistija, Trojstvo, Marija, sakramenti...). Kroz sve vrijeme i sve kulture možemo se osloniti na Svetu Stolicu da nas vodi. Kad god netko tvrdi da zna "točno" objašnjenje nekog biblijskog retka ili vjerske istine, pitaj ga – zašto bi tvoje mišljenje bilo točnije od moga ili ičijeg drugog? Možemo mirno pustiti da Duh Sveti vodi Papu u pitanjima vjere, kao što je vodio pisce Biblije.

 4. Marija

  "Evo ti majke!" (Iv 19,26) Ove je riječi Isus izrekao Ivanu viseći na križu, ali su upućene i nama danas. Na svome putu kao učenici Isusa Krista imamo važnu prijateljicu – Mariju! Tko će nam bolje pomoći da slijedimo Krista od prve kršćanke? Doista, Marija je bila prva osoba koja je Isusu rekla "Da" (Lk 1,38). Ona nas želi privući bliže Njemu – sjeti se njenih riječi na vjenčanju u Kani: "Što god vam rekne, učinite." (Iv 2,5) Ona je naša saveznica u bitci protiv zla, a krunica oružje protiv Sotone.

 5. Sveci

  Kristovi sljedbenici su u ovome trenutku ili na zemlji, ili u čistilištu, ili na nebu (Katekizam Katoličke Crkve 954). Kada kažemo "općinstvo svetih", združujemo sve tri skupine, jer smo svi mi članovi Tijela Kristovog – Crkve! Zajedno se radujemo i zajedno patimo. Jesi li ikada zamolio nekoga da moli za tebe? Jesi li ti prihvatio i molio za nekoga drugog? Pa, ako nam je to dovoljno dobro, nama koji smo ipak grešnici, kako li je tek dobro zamoliti one koji su već u nebu da mole za nas! Imamo utjecajne prijatelje koji se mogu pred Bogom zauzeti za nas – tražimo njihovu pomoć!

 6. Sakramenti

  Je li moguće voziti od Rima do Zagreba bez uzimanja benzina? Naravno da ne. Također je nemoguće proći kroz svoj život, doći u nebo, bez uzimanja goriva koje nam daje Bog. Sakramenti čine upravo to – daju nam Božju snagu – milost. Neke sakramente primamo samo jednom, i oni ostavljaju trajan znak na našoj duši – krštenje, potvrda, sveti red. Druge trebamo često primati – euharistiju i sakrament pomirenja. Sakramenti su vidljivi znakovi koji uključuju naša osjetila (vid, sluh, opip...) dok se "prave stvari" koje ne vidimo događaju u nama. Kroz sakramente Duh Sveti djeluje u nama. Ispovijed će ti pomoći da prekineš s grijesima zbog kojih se ispovijedaš. Euharistija ti pomaže živjeti životom sličnijim Kristovom. Sakramenti nas povezuju s Bogom. Ostani i ti povezan s njim!

 7. Život

  Katolička Crkva čvrsto zastupa (mnogo puta potpuno sama) učenje o svetosti života. Pobačaj, eutanazija, smrtna kazna i kontracepcija miješaju se u stvaranje ili prirodni završetak života. Samo Bog je Stvoritelj života – tko smo mi da preuzimamo tu ulogu?

 8. Sveto pismo i Tradicija – Predaja

  Katolička Crkva naučava da je ono što je Isus govorio i činio preneseno preko apostola kroz Bibliju i crkvenu Predaju. "Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom." (2 Sol 2,15). Pokušaj u Bibliji pronaći riječ "Trojstvo", ili riječ "utjelovljenje". Pa ipak, u to vjeruju svi kršćani. To je došlo po Predaji – papa i biskupi (crkveno Učiteljstvo) vođeni Duhom Svetim proglasili su to učenjem Crkve, dogmom. Ili... popis knjiga koje se nalaze u Bibliji – Kanon – sastavila je Katolička Crkva koristeći se Tradicijom. Predaja se bavi pitanjima vjere i morala.

 9. Molitva

  Sv. Pavao nas podsjeća: "bez prestanka se molite!" (1 Sol 5,17). Bogatstvo i punina molitvi Katoličke Crkve bez premca je. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Krunica, devetnice, molitve svecima, molitve Duhu Svetom... Lijepo je moliti svojim riječima, ali ponekad riječi teško dolaze, posebno u teškim situacijama. Molitve Crkve uvijek su tu, spremne da nam pomognu u odnosu s Bogom. Imamo molitve za posebne prilike, molitve hvale, molitve za oproštenje, molitve u tuzi... U molitvama Crkve imamo cijeli arsenal za borbu protiv zla. Najvažnija stvar vezana za molitvu je... moliti.

 10. Katolička Crkva posjeduje "Istinu, cijelu Istinu, i ništa osim Istine"

  Katolička Crkva ne kaže, niti je ikada rekla, da netko mora biti katolik da bi se spasio. Kaže da je Isus dao Crkvi "puninu sredstava spasenja" (KKC 830). To znači da se sva sredstva koja je Isus stavio na raspolaganje svojim učenicima nalaze u Katoličkoj Crkvi. Ostale crkvene zajednice imaju elemente istine, i možemo mnogo naučiti od kršćana koji su u drugim zajednicama, ali, želimo li cijelu Istinu, nalazimo je u Katoličkoj Crkvi. U današnjem svijetu, gdje mnoge denominacije, organizacije, sekte, pojedinci, filozofi tvrde da posjeduju "istinu", možemo biti mirni u punini Katoličke Crkve, koju sv. Pavao naziva "stup i uporište istine". (1 Tim 3,15)

© Catholic Youth Ministry Group 2009
Sva prava pridržana

Krštenje

Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo zajedno s njime ukopani u smrt da kao što je Krist slavom Očevom bio uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. (Rim 6, 3-4)

Krštenjem – prvim sakramentom – osoba započinje novi život u Kristu. Novo Božje dijete Bog ispunja posvetnom milošću, po kojoj u njemu prebiva. Krštenjem se opraštaju istočni grijeh te svi dotadašnji osobni grijesi. Krštenik prima i dar Duha Svetoga, čiju će puninu primiti u sakramentu potvrde. Novi kršćanin postaje i dio Kristovoga Tijela – Crkve, Božjega naroda.

I djeca i odrasli nakon krštenja trebaju nastaviti rast prema zreloj osobnoj vjeri jer je krštenje tek početak života u Kristu.

KRŠTENJE DJETETA

Budući da se djeca rađaju s ljudskom naravi palom i okaljanom istočnim grijehom, to su i oni potrebni novoga rođenja u krštenju da budu oslobođeni vlasti tame i preneseni u Kraljevstvo slobode sinova Božjih, kamo su pozvani svi ljudi. Milost spasenja kao čist dar posve se osobito očituje u krštenju djece. Prema tome Crkva i roditelji lišili bi dijete neprocjenjive milosti da postane dijete Božje kada mu ne bi podijelili krštenje nedugo poslije rođenja. (KKC 1250)

Prije krštenja roditelji će:

 • najmanje mjesec dana unaprijed vlastitom župniku izraziti želju da dijete primi sakrament krštenja;
 • proći pouku o milosti i obredu krštenja;
 • kumovi i roditelji koji nemaju zapreke pozvani su pristupiti ispovijedi.

Potrebni dokumenti i drugo:

 • Izvadak iz matice rođenih za dijete
 • Izvadak iz matice vjenčanih za roditelje
 • Posvjedočenje za kuma/u
 • pismena suglasnost župnika, ako roditelji stanuju u drugoj Župi
 • krsna svijeća (na dan krštenja)
 • krsna haljinica (na dan krštenja) 

KRŠTENJE ODRASLIH

Odrasle koji se pripremaju za krštenje nazivamo katekumenima. Oni kroz pripremu očituju vjeru u osnovne vjerske istine i želju za krštenjem. Priprava - katekumenat - počinje u listopadu, a završava o Uskrsu.

KUM ILI KUMA KOD KRŠTENJA

Krsni kumovi jamci su u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno. Kumstvo je služba u ime Crkve. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Prema odredbi Crkve, kumovi mogu biti katolici koji su navršili 16. godinu života i primili sakramente euharistije i potvrde te, ako su u braku, da su crkveno vjenčani i žive uzornim kršćanskim životom. Majka ili otac ne mogu biti kumovi djeteta.

Potvrda

Svaka krštena osoba, koja još nije potvrđena, može i treba primiti sakrament potvrde. Budući da krštenje, potvrda i euharistija tvore nešto jedinstveno, «vjernici su obavezni primiti sakrament potvrde pravodobno». Sakrament krštenja bez potvrde i euharistije je valjan i djelotvoran, ali kršćanska inicijacija ostaje nedovršena. (Katekizam Katoličke Crkve)

U našoj se Nadbiskupiji sakrament potvrde (krizma) redovito podjeljuje u 8. razredu osnovne škole, nakon Župne priprave.

 „Po sakramentu potvrde krštenici se još savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obavezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru.“ (KKC)

 UVJETI ZA PRISTUPANJE SAKRAMENTU POTVRDE

 • krštenje i prva sveta pričest,
 • redovito pohađanje školskog vjeronauka zadnjih 5 godina, tj. bez prekida nakon prve pričesti,
 • pohađanje Župne priprave koja traje od 1 do 3 godine,
 • sudjelovanje u životu Župe, posebno na nedjeljnoj euharistiji,
 • ozbiljnost u ponašanju i svjedočenju vjere,
 • određena razina znanja o vjeri i Crkvi.
 • Uvjeti za kumove isti su kao i kod krštenja.

 Potrebni dokumenti:

 • prijavnica za Župnu pripravu (na početku školske godine)
 • potvrde o krštenju i prvoj pričesti (ako to nije bilo u Župi u kojoj će se podijeliti krizma)
 • suglasnost župnika (ako kandidat živi izvan Župe krizmanja)
 • posvjedočenje za kuma/kumu.

Euharistija

O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje,
slavi se spomen muke njegove,
duša se napunja milosti
i daje nam se zalog buduće slave.

                                          sv. Toma Akvinski

ŠTO JE SVETA MISA - EUHARISTIJA?

 • „Žrtva po kojoj žrtva križa biva trajnom.“ Isus Krist je smrću na križu jednom zauvijek dao svoj život za naše spasenje i otkupljenje, oproštenje grijeha. Ali, ta se ista krvna žrtva, unaprijed ostvarena na Posljednjoj večeri, obnavlja i posadašnjuje na nekrvan način, po rukama svećenika na misi. „Ovo je Tijelo moje koje se za vas predaje."
 • „Spomen-čin smrti i uskrsnuća Gospodinova. Tim činom postajemo dionici njegove muke, smrti i uskrsnuća. Po pretvorbi kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu, on postaje stvarno prisutan. „Ovo činite meni na spomen!“
 • „Sveta gozba.“ Pričešćujući se, primamo stvarno prisutnog Krista. Sjedinjujemo se s njime koji se prinio za nas. „Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu."
 • „Zalog buduće slave.“ Primanje uskrslog Krista predokus je vječnoga života, gozbe u Božjem kraljevstvu. To činimo „dok on ne dođe“.
 • „Euharistija – zahvalna žrtva Ocu“, za sva dobročinstva: za stvaranje, otkupljenje i posvećenje.

Misu ne slavimo sami, već u zajedništvu. „Euharistija stvara Crkvu.“ Na misi se cijela Crkva s Kristom prinosi Ocu. I mi se na svakoj misi sjedinjujemo u Isusovoj žrtvi surađujući u svojemu spasenju. Prikazujemo Ocu cijeli svoj život ili nama posebno važne nakane.

I na kraju, sâm naziv misa označava poslanje svakoga od nas. Ne ostajemo u crkvi bježeći od svijeta. Nahranjeni Riječju Božjom i euharistijskim otajstvima, odlazimo u svijet svjedočeći i noseći Krista onima s kojima se susrećemo.

Redovito se djeca 3. razreda osnovne škole pripremaju za prvu svetu pričest. Odrasli koji još nisu pristupili ovom sakramentu također prolaze kroz program pripreme

Ispovijed

No, Kristov poziv na obraćenje odzvanja i sada trajno u životu kršćana. To drugo obraćenje je trajan zadatak cijele Crkve, koja "u svom krilu obuhvaća grešnike" i koja, "u isti mah sveta i uvijek potrebna čisćenja, neprestano vrši pokoru i obnovu". To nastojanje oko obraćenja nije samo ljudsko djelo: pokret je "raskajanog srca" (Ps 51,19), što ga milost privlači i potiče da odgovori milosrdnoj ljubavi Boga koji nas je prvi ljubio. (KKC 1428)


U pripremi za pomirenje s Bogom, obavljamo ispit savjesti, pomoću kojeg se prisjećamo svojih grijeha učinjenih mišlju, riječju, djelom i propustom. Za dobru pripremu korisni su već napisani prijedlozi ispita savjesti, koji pomažu da ne preskočimo neki dio svoga života. Ispit savjesti možemo prilagoditi svojim trenutnim okolnostima. Evo nekoliko prijedloga:

 

Prigoda za ispovijed je svakog dana pola sata prije mise, a nedjeljom prije podne i prije večernje mise.
Adventsko-božićno pokorničko bogoslužje i ispovijed: subota, 16. prosinca 2023., u 9,00 h.
Korizmeno-uskrsno pokorničko bogoslužje i ispovijed: subota, 23. ožujka 2024., u 9,00 h.

Bolesničko pomazanje

“Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se.” (Jak 5, 14-15)

Kristovo suosjećanje s bolesnima i njegova brojna iscjeljenja svakovrsnih bolesnika očit su znak da je “Bog pohodio narod svoj” (Lk 7,16) i da se približilo Kraljevstvo Božje. Ali Isus ima vlast ne samo liječiti već i grijeh opraštati: on je došao izliječiti čitavoga čovjeka, dušu i tijelo. Isus je liječnik koga bolesnici trebaju. Njegovo suosjećanje sa svima koji trpe ide tako daleko da se s njima poistovjećuje: “oboljeh i pohodili ste me” (Mt 25,36). Isusova posve osobita ljubav prema bolesnima nije kroz vjekove prestala kršćane poticati na posebnu brigu prema svima koji trpe na tijelu i duši. (KKC 1503)

Sakrament bolesničkog pomazanja namijenjen je teže bolesnima, no jedan od njegovih plodova je i zdravlje, „ako to koristi duhovnom spasenju osobe“. Ovaj sakrament slavimo zajedno u Župi na Svjetski dan bolesnika - spomendan Gospe Lurdske (11 .veljače), no može se zatražiti i primiti tijekom godine, kada je to potrebno.

"Onima koji su na izlazu iz ovoga svijeta, uz sakrament bolesničkog pomazanja Crkva nudi euharistiju kao popudbinu.“ Vrlo mali broj vjernika odlazi Ocu okrijepljen svetim sakramentima. Nemojte čekati zadnji trenutak! Pozovite svećenika, omogućite osobi da se pomiri s Bogom i sakramentima pripremi za prijelaz u vječnu Domovinu.

Ženidba

Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru suprugâ te k rađanju i odgajanju potomstva. (Zakonik kanonskog prava)

TKO SE MOŽE CRKVENO VJENČATI?

Crkvenom vjenčanju redovito pristupa dvoje članova Katoličke crkve. Ipak, uz posebne dozvole crkvenih vlasti, moguće su „mješovite ženidbe“ između kršćana (katolika i nekatolika) te ženidbe uz zapreku različitosti vjere (katolik i nekrštena osoba). U tim slučajevima katolička strana obećava sačuvati vjeru i učiniti sve da se djeca krste i odgajaju u katoličkoj vjeri.

Prije vjenčanja mladenci trebaju:

 • dva mjeseca ranije vlastitom župniku izraziti namjeru sklapanja braka,
 • proći zaručnički tečaj (raspored održavanja tečajeva)
 • u Matičnom uredu, prema mjestu vjenčanja, prijaviti namjeru vjenčanja.

Zbog ozbiljnosti korizmenog vremena, u korizmi se ne održavaju svečane proslave vjenčanja.

POTREBNI DOKUMENTI:

 • krsni list uz napomenu o slobodnom stanju (ne stariji od 6 mjeseci na dan vjenčanja),
 • potvrda o pohađanju zaručničkog tečaja (ne starija od 12 mjeseci),
 • potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku iz Matičnog ureda (ne starija od 3 mjeseca),
 • dopuštenje iz vlastite župe, ako se vjenčanje obavlja izvan župe zaručnika ili zaručnice.

SVJEDOCI NA VJENČANJU

Svjedoci na vjenčanju ne obavljaju službu „kumstva“ kao na krštenju ili krizmi, već samo potvrđuju kako je sklapanje određene ženidbe propisno obavljeno. Stoga oni mogu biti bilo koje vjere, pa i nekršteni. Svjedok treba biti stariji od 18 godina.  

Sveti red

Photo: zg-nadbiskupija.hr

U crkvenoj službi zaređenog službenika sam Krist je nazočan svojoj Crkvi kao Glava svoga tijela, Pastir svoga stada, Veliki svećenik otkupiteljske žrtve, Učitelj Istine. To Crkva izražava kad kaže da svećenik snagom sakramenta reda djeluje in persona Christi Capitis (u osobi Krista-glave): Isti je svećenik, Isus Krist, koga zamjenjuje njegov službenik. Ako je ovaj, po svojem svećeničkom posvećenju koje je primio, postao doista sličan vrhovnom svećeniku, ima vlast djelovati snagom samoga Krista kojega predstavlja (virtute ac persona ipsius Christi).

Krist je izvor svakog svećeništva: jer svećenik Starog zakona bio je slika Isusa Krista, a svećenik Novog zavjeta djeluje u Kristovoj osobi. (KKC 1548)

Prijatelju, osjećaš li možda da je na vrata tvojega srca pokucao Isus? Ne boj se! Čast je da se Isusov pogled među milijunima zaustavio baš na tebi!

Molitva za duhovna zvanja

Gospodine Isuse Kriste:
Ti si rekao: 
“Žetva je velika a radnika malo. 
Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju."
Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te: 
daj našoj Crkvi dovoljan broj 
svetih svećenika, redovnika i redovnica. 
Probudi Gospodine u našim obiteljima 
nesebičnu ljubav za životom, 
da naši roditelji s radošću primaju djecu 
koja će biti spremna staviti se u službu Crkvi i narodu. 
Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljubavi 
te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš. 
Marijo, Majko Crkve, 
u velikoj potrebi duhovnih zvanja, 
zagovaraj nas kod svog sina Isusa Krista, 
našeg velikog svećenika. Amen.

DANAS U ŽUPI

09:00 župna misa
OŠ Jure Kaštelana, V. Ruždjaka 2A
11:00 obiteljska misa
OŠ Jure Kaštelana, V. Ruždjaka 2A
16:30 zbor mladih
Pastoralni centar, Z. Rogoza 1
18:30 misa s mladima
OŠ Jure Kaštelana, V. Ruždjaka 2A

RASPORED MISA I POBOŽNOSTI

Nedjeljom - u školi:
09:00 župna misa
11:00 obiteljska misa
18:30 misa s mladima
Radnim danom
(osim ponedjeljka)
- u Pastoralnom centru:
18:00 krunica
18:00 prilika za ispovijed
18:30 misa
Subotom
- u Pastoralnom centru:
07:30 misa
Euharistijsko klanjanje: četvrtkom od 19 do 19,30 sati, petkom cjelonoćno.
Ispovijed: pola sata prije mise.

ŽUPNI OGLASI | LISTIĆ

br. 654 | god. 15. | 19.5.2024.

listic

ŽUPNI URED

Župni ured otvoren je od utorka do petka od 17 do 18 sati.